Sakura Trick Mint-flavored Kiss

Author: Tachi
Artist: Tachi
Synopsis: